top of page

BIDUD

Matan Oren

EXIT
exit-master-frame-gif.gif

יציאה, שמן על נייר, 46X32 ס"מ, לופ אנימציה, 2020

Exit, oil on paper, 46X32 cm, animation loop, 2020

exit master 01.jpg
exit master 02.jpg
exit master 03.jpg
exit master 04.jpg
exit master 05.jpg
exit master 06.jpg
exit master 07.jpg
exit master 08.jpg
exit master 09.jpg
exit master 10.jpg
exit master 11.jpg
exit master 12.jpg
exit master 14.jpg
exit master 15.jpg
exit master 16.jpg
exit master 17.jpg
exit master 18.jpg
exit master 19.jpg
exit master 20.jpg
exit master 21.jpg

העבודה מפרקת רגע קטן של יציאה - יציאה ממסיבה. יציאה מיציאה, יציאה שהיא חזרה, כזו שנכנסת אליה כשחושך בחוץ ואתה יוצא שכבר אור. 

 

היא לא היציאה שלך, אלא של מישהו אחר. היא מתחילה בחושך ואתה נשאר שם.

החוץ הוא זה שחושף את הדמות, מאיר אותה באור שלתוכו היא גם נעלמת.

 

האנימציה מגיע אצלי כמו זנב, עודפות של עבודת ציור והצבה בחלל. הציור בהצבות הללו אינו נחשף או מתמסר בקלות ומפעיל את הצופה בתנועה שלו במרחב. בעוד שהאנימציה מחברת את כלל הציורים: מהירה וישירה, מופצת לכל עבר דרך רשתות חברתיות, ההצבות בחלל הן זמניות וקשות להשגה. 

 

לעבודה ׳יציאה׳ יש קיום הפוך, כמו לידת עכוז, היא מתחילה את הקשר שלה עם העולם מהסוף, מהמהיר, מזה המתמסר כולו ברגע אחד. הפירוק של הרגעים והמחוות הציוריות אל תוך הגריד, נחשף רק אחרי. כמו מחשבה מאוחרת, התכנסות פנימה, רצון להישאר, להבין ממה הרגע מורכב, להתמהמה, להתכנס לרגע של יציאה, או אולי לא לצאת לעולם.

bottom of page