BIDUD

Matan Oren

EXIT
exit-master-frame-gif.gif

יציאה, שמן על נייר, 46X32 ס"מ, לופ אנימציה, 2020

Exit, oil on paper, 46X32 cm, animation loop, 2020

העבודה מפרקת רגע קטן של יציאה - יציאה ממסיבה. יציאה מיציאה, יציאה שהיא חזרה, כזו שנכנסת אליה כשחושך בחוץ ואתה יוצא שכבר אור. 

 

היא לא היציאה שלך, אלא של מישהו אחר. היא מתחילה בחושך ואתה נשאר שם.

החוץ הוא זה שחושף את הדמות, מאיר אותה באור שלתוכו היא גם נעלמת.

 

האנימציה מגיע אצלי כמו זנב, עודפות של עבודת ציור והצבה בחלל. הציור בהצבות הללו אינו נחשף או מתמסר בקלות ומפעיל את הצופה בתנועה שלו במרחב. בעוד שהאנימציה מחברת את כלל הציורים: מהירה וישירה, מופצת לכל עבר דרך רשתות חברתיות, ההצבות בחלל הן זמניות וקשות להשגה. 

 

לעבודה ׳יציאה׳ יש קיום הפוך, כמו לידת עכוז, היא מתחילה את הקשר שלה עם העולם מהסוף, מהמהיר, מזה המתמסר כולו ברגע אחד. הפירוק של הרגעים והמחוות הציוריות אל תוך הגריד, נחשף רק אחרי. כמו מחשבה מאוחרת, התכנסות פנימה, רצון להישאר, להבין ממה הרגע מורכב, להתמהמה, להתכנס לרגע של יציאה, או אולי לא לצאת לעולם.